Laatste update site

De, op de ledenvergadering vastgestelde, activiteitenkalender staat op de site.

Daarnaast zijn visverhalen van Ijsland en de visvakantie Noorwegen 2022 op de site geplaatst.

 


 

Er is een groepsapp aangemaakt voor de leden van ZHV het Noorden, genaamd; Leden ZHV het Noorden.

 Veel van onze leden heb ik al toegevoegd, echter heb ik niet van een ieder een correct 06 nummer.

 Graag wil ik dan ook een ieder uitnodigen welke nog niet aangesloten is op deze groepsapp en wel over Whatsapp beschikt mij van de benodigde gegevens te voorzien zodat ik al onze leden kan toevoegen.

 Hiermee kun je bijvoorbeeld een oproep doen aan onze leden om mee te doen met een evenement die een van onze leden wil organiseren bv een dagje strandvissen o.i.d. Natuurlijk kan het bestuur jullie ook op een snelle manier bereiken in voorkomende situaties.

 Let wel, als je je uit de groepsapp verwijderd of je verwijderd de groepapp, doe je niet meer mee en moet je je via de secretaris eventueel opnieuw aanmelden.

 Let wel , het is de bedoeling dat we alleen zeevis gerelateerde zaken hierop naar buiten brengen, racistische en andere beledigende of provocerende teksten worden niet geaccepteerd en zullen kunnen leiden tot verwijdering uit de groepsapp of erger uit het ledenbestand.

Secretaris Dick Zwiers
 06-53331741
secretaris@zhvhetnoorden.nl